CeníkOrientační ceny včetně materiálu.

Nátěry

(čištění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr)
 • pochůzné střešní pláště
 • nátěry z lana
 • konstrukce
 • fasády
  150,- Kč/m2
  200,- Kč/m2
  300,- Kč/m2
  200,- Kč/m2

Čištění

od 15,- Kč/m2
podle stupně znečištění

Rekonstrukce plochých střech

Modifikované pásy (Elastek Special)
220,- Kč/m2

Zdravotní řez

900,- – 3.000,- Kč/ks

Kácení ve ztížených podmínkách

(ceny je nutno stanovit po prohlídce)
2.000,- – 30.000,- Kč/ks

Demolice komínů a věží z cihelného
zdiva postupným rozebíráním

2.500,- Kč/m3

Hodinová sazba

300,- Kč/hod

Design & Webmaster (c) Softcom 2003