ReferenceStavební práce


Nástřik stropních podhledů a nátěr nosných konstrukcí - hala V17 Škoda Auto Mladá Boleslav (6.000 m2)

Nástřik střešního pláště cukerního mostu a objektu výroby cukrovaru Mělník ( 8.500 m2)

Nátěr nosných ocelových konstrukcí - cukrovar Mělník, Dolní Beřkovice, Dobrovice (2.300 m2)

Hydroizolace zásobníků cukru - cukrovary Mělník, Kostelec nad Labem (2.000 m2)

Postupná demolice továrního komínu (výška 33m) - Akuma Mladá Boleslav

Čištění stropního podhledu a ocelových konstrukcí (3.000 m2) - Esab Vamberk

Nátěr fasády řídícího střediska Ško-Energo Mladá Boleslav (1.200 m2)

Stabilizace skalních řícení – NPP Radouč,Ptácká ul. Mladá Boleslav, Svatovítská Mladá Boleslav,vodní nádrž Špindlerův Mlýn ad.

Síťové zábrany a hroty proti ptactvu – MMR Staroměstské nám.Praha / 3.000 bm/,radnice města Dobrovice / 300 bm/,bytové domy Praha –Vinoř, Mladá Boleslav ad.

Čištění fasád, střešních plášťů a odvodnění Škoda Auto Mladá Boleslav

Rekonstrukce nátěru posklizňové linky, ZD Luštěnice / 2 000 m2 /

Rekonstrukce nátěru jeřábových drah, SMP Brandýs nad Labem / 12.500 m2 /

Ošetření dřevin rostoucích mimo les


Ošetření dřevin Jeleních příkopů Pražského hradu (150 ks, 20.000 m2 křovin)

Ošetření památných stromů okresu Nymburk

Zdravotní a bezpečnostní řez, kácení ve ztížených podmínkách - hřbitovy Praha - Čakovice, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Bezno ad.

Údržba městské zeleně Mladá Boleslav, Dobrovice, Poděbrady ad.

Údržba břehových porostů,Povodí Labe,státní podnik

Údržba liniových výsadeb,Správa a údržba silnic Středočeského kraje

Design & Webmaster (c) Softcom 2003