Rolls-Royce mezi výškovými specialisty
Logo Leguan

Profil

Firma byla založena 1. 3. 1990 v Mladé Boleslavi. Od začátku se zaměřila na stavební práce ve výškách prováděné horolezeckou technikou, od roku 1991 rozšířila svou činnost o arboristické zákroky prováděné na dřevinách rostoucích mimo les. V současné době disponuje 6 stálými pracovníky a 8 externími spolupracovníky. Firma sídlí na adrese Viničná 41, Mladá Boleslav, kde má i skladovací prostory. Všichni pracovníci absolvují pravidelná roční proškolení bezpečnosti práce, firma je pojištěna proti případným způsobeným škodám u České pojišťovny Mladá Boleslav.